Četl jsem a souhlasím.
Webová stránka využívá pouze krátkodobé - funkční cookies za účelem správné funkce webu. Bližší informace o ochraně osobních údajů GDPR k přečtení zde na vstupní straně.  
 
 
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Pravidla poskytování služby


● Služba je poskytována pouze na základě písemně uzavřené „Smlouvy o poskytování pečovatelské služby“ uzavřené mezi uživatelem služby a jejím poskytovatelem.
Uzavření smlouvy předchází sociální šetření, tj. setkání zástupce poskytovatele se zájemcem služby v bydlišti zájemce, příp. ve zdravotnických či jiných zařízeních ve sjednaném čase.

● Služba je poskytována v domácím prostředí, tj. obydlí uživatelů, dle obsahu a rozsahu dohodnutého mezi uživatelem a poskytovatelem.

● Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku.

● V průběhu poskytování služby dochází k jejímu hodnocení a případnou změnu potřeb oznámí uživatel nejlépe klíčovému pracovníkovi (sociálnímu pracovníkovi) nebo vedoucí, případně pečovatelce.

● Každý uživatel má právo si stěžovat na kvalitu a způsob poskytování pečovatelské služby stejně jako na porušení zásad ochrany a zásad zpracování osobních údajů. Se způsobem řešení stížností je každý uživatel seznámen prostřednictvím formuláře, který je přílohou uzavřené smlouvy o poskytování pečovatelské služby.

 

Aktuality

24.06.2019 Den sociálních služeb města Náchod

Tísňová péče se zúčastnila dne 18.06.2019 Festivalu sociálních služeb v Náchodě.

27.05.2019 DEN ZDRAVÍ

Přijďte se na nás podívat na Den zdraví ve Dvoře Králové nad Labem, který se koná 30. května od 13,00 hod, čeká vás…

10.05.2019 Obdržení daru

Děkujeme firmě Autocentrum Kadeřávek za podporu činnosti obecně prospěšné společnosti.

Archiv aktualit

Fotogalerie

Kontakt

Život Hradec Králové, o. p. s.
třída Edvarda Beneše 1747/1
50012 Hradec Králové 12
e-mail:zivot.hk@seznam.cz
 
 
O společnosti | Novinky | Veřejný závazek | Pečovatelská služba | Tísňová péče | Fotogalerie | Výroční zprávy | Kontakt | Seniorská obálka