Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Garantovaná nabídka

Garantované základní podmínky pro poskytování sociální služby PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

POSLÁNÍ SLUŽBY      
Posláním služby je zvýšení kvality života seniorů a občanů se zdravotním postižením, jejichž soběstačnost je z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení snížena.

CÍL SLUŽBY
Cílem služby je zajistit seniorům a občanům se zdravotním postižením v nepříznivé sociální situaci takovou podporu, která jim umožní zachovat si a rozvíjet v co nejvyšší míře důstojný život v jejich domácím prostředí. Uživatelé služby tak zůstanou součástí přirozeného místního společenství a nebudou omezeni v možnostech využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti.


PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ služby


PRAVIDLA PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Místo, OKRUH OSOB a kapacita PRO poskytování služby

Pečovatelská služba je terénní službou poskytovanou v domácím prostředí uživatelů, v domácnostech.
Okruhem osob se rozumí cílová skupina. 

Služba je určena občanům města Hradec Králové a okolních obcí:

Okruhem osob pro poskytování služby jsou senioři a osoby se zdravotním postižením: 

 1. a) osoby se zdravotním postižením ve věku 27 – 64 let
 2. b) mladší senioři ve věku 65 – 80 let
 3. c) starší senioři ve věku nad  80 let

Kapacita služby

Kapacita služby udává maximální počet uživatelů, kteří mohou být v daný časový úsek (rok, den) obslouženi dle smluvního ujednání. Garantovaná roční kapacita služby je 300 uživatelů, denní kapacita služby je 175 uživatelů.     
Stanovení kapacity služby je závislé na zajištění adekvátních technických podmínek
a adekvátního odborného personálního zajištění služby (pracovníci v sociálních službách - pečovatelky, sociální pracovníci, vedoucí projektu).        

Aktuální kapacitu služby se dozvíte v sídle poskytovatele v domě Harmonie I, nebo na uvedených telefonních číslech.

 

Ceník kladních úkonů pečovatelské služby 

Ceník základních úkonů pečovatelské služby  platný od 1. 1. 2019

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů stanovujeme ceny služby v níže uvedených základních úkonech takto:


POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ O VLASTNÍ OSOBU

    a) POMOC A PODPORA PŘI PODÁNÍ JÍDLA A PITÍ

    b) POMOC PŘI OBLÉKÁNÍ A SVLÉKÁNÍ včetně speciálních pomůcek

    c) POMOC PŘI PROSTOROVÉ ORIENTACI, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

    d) POMOC PřI PŘESUNU NA LŮŽKO NEBO VOZÍK

1 hodina služby poskytnutá uživateli ve výše uvedených úkonech ...........… 128,- Kč                 

  

POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU

     a) POMOC PŘI ÚKONECH OSOBNÍ HYGIENY

     b) POMOC PŘI ZÁKLADNÍ PÉČI O VLASY A NEHTY

     c) POMOC PŘI POUŽITÍ WC  

1 hodina služby poskytnutá uživateli ve výše uvedených úkonech ...........… 128,- Kč

 

POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY

     a) ZAJIŠTĚNÍ STRAVY odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování   

     b) POMOC PŘI PŘÍPRAVĚ JÍDLA A PITÍ

     c) PŘÍPRAVA A PODÁNÍ JÍDLA A PITÍ    

1 hodina služby poskytnutá uživateli ve výše uvedených úkonech ...........… 128,- Kč

     d) DOVOZ NEBO DONÁŠKA JÍDLA (za jeden oběd) 15,- Kč

 

POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI 

     a) BĚŽNÝ ÚKLID A ÚDRŽBA DPMÁCNOSTO

     b) ÚDRŽBA DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ

     c) DONÁŠKA VODY

     d) TOPENÍ V KAMNECH včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

     e) BĚŽNÉ NÁKUPY A POCHŮZKY

1 hodina služby poskytnutá uživateli ve výše uvedených úkonech ...........… 128,- Kč    

     f) VELKÝ NÁKUP (cena za jeden nákup)............................115,- Kč

        (např. týdenní nákup potravin, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti)                   

     g) PRANÍ A ŽEHLENÍ OSOBNÍHO, LOŽNÍHO PRÁDLA,

          POPŘÍPADĚ JEHO DROBNÉ OPRAVY

Praní a žehlení prádla v prádelně poskytovatele                                                   70,- Kč/1 kg

Pouze žehlení prádla v prádelně poskytovatele                                                     40,- Kč/1 kg

Praní a žehlení prádla v domácnosti uživatele                                                       32,- Kč/1 kg

Pouze žehlení prádla v domácnosti uživatele                                                         32,- Kč/1 kg

     h) POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ VELKÉHO ÚKLIDU DOMÁCNOSTI

(sezónního úklidu, úklidu po malování, mytí oken, úklid společných prostor domu)

1 hodina služby poskytnutá uživateli ve výše uvedených úkonech ...........… 128,- Kč

 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM    

     a) DOPROVÁZENÍ dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání,

          k lékaři, NA ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI A INSTITUCE POSKYTUJÍCÍ VEŘEJNĚ

          SLUŽBY A DOPROVÁZENÍ ZPĚT 

1 hodina služby poskytnutá uživateli ve výše uvedených úkonech ............… 128,- Kč

 

Základní poradenství u všech poskytovaných služeb je ZDARMA!

 

Způsob úhrady

 

OBSAH A ROZSAH SLUŽBY - Zákonem dané základní činnosti PEČOVATELSKÉ SLUŽBY a jejich aplikace V PRAXI

a)  Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

Úkon obsahuje tyto činnosti: pomoc s přeložením jídla na talíř a nalitím nápojů,
s nachystáním příborů a nádobí, pomoc s vložením potravin/pití do úst uživatele,
nabrání např. posledních soust na talíři, kontrola přiměřenosti a bezpečnosti výkonu
těchto činností uživatelem (např. přenášení hrnku s horkým čajem).

 1. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

Úkon obsahuje tyto činnosti: pomoc při výběru oblečení podle počasí a účelu,
příprava vhodného oblečení, dohled nad správným vrstvením jednotlivých kusů oblečení,
přidržení oděvu při samostatném oblékání uživatele nebo jeho kompletním oblečení či svlečení,
pomoc při rozepínání knoflíků, zipů, odstranění/aplikace hygienických vložek nebo kalhotek,
zavázání tkaniček, pomoc při nasazení nebo upnutí protézy, ortézy, kontrola čistoty oblečení,
vložek či kalhotek na uživateli a upravenosti uživatele, kontrola dostatečných zásob čistého prádla
v domácnosti uživatele, kontrola přiměřenosti a bezpečnosti výkonu těchto činností uživatelem.
Tento úkon může v závislosti na konkrétní situaci navazovat na jiný úkon.
Pokud uživatel v domácnosti nemá již dostatečné množství čistého prádla, pečovatelka jej může
v rámci úkonu praní a žehlení osobního, ložního prádla vyprat či zajistit jeho vyprání v prádelně poskytovatele.

 1. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

Úkon obsahuje tyto činnosti: sdělování informací a pokynů pro správný a bezpečný pohyb
a orientaci v domácnosti uživatele – vysvětlení uživateli, kde se nachází, nasměrování uživatele
správným směrem, upozornění na práh nebo schod, otevírání nebo zavírání dveří, doprovod
uživatele na místo, které hledá, jištění nebo přidržení uživatele při pohybu/chůzi, překonání bariéry,
kontrola přiměřenosti a bezpečnosti výkonu těchto činností uživatelem (např. při výstupu z vany, přechodu přes práh).

 1. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Úkon obsahuje tyto činnosti: polohování uživatele, přistavení/odstavení židle, přidržení
a odlehčení uživatele, pomoc uživateli se změnou jeho polohy na lůžku, křesle, židli atd.,
manipulace se zvedákem, kontrola přiměřenosti a bezpečnosti výkonu těchto činností uživatelem.

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

      1. Pomoc při úkonech osobní hygieny

Úkon obsahuje tyto činnosti: příprava a úklid všech k úkonu potřebných pomůcek a prostředků,
podsunutí/odstranění podložky pod ležícího uživatele, vložení/odstranění protiskluzové podložky,
napuštění vany, omytí celého těla, nepřeje-li si uživatel jinak (např. omýt intimní místa sám),
polohování uživatele při mytí a osušování, holení, čištění zubů a vypláchnutí úst, osušení těla,
ošetření pokožky tělovým krémem či mastí, kontrola přiměřenosti a bezpečnosti výkonu těchto
činností uživatelem, kontrola čistoty a upravenosti uživatele.        

2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 

Úkon obsahuje tyto činnosti: mytí, sušení a česání včetně přípravy a úklidu všech pomůcek
a prostředků k tomu potřebných (např. šampon, ručník, fén), kontrola čistoty a úpravy vlasů
uživatele, natočení vlasů na natáčky, kontrola přiměřenosti správnosti a bezpečnosti výkonu
těchto činností uživatelem, podložení končetiny podložkou, zastřižení nehtů na rukou, nohou,
zapilování včetně přípravy a úklidu všech pomůcek a prostředků k tomu potřebných, kontrola
čistoty a úpravy nehtů uživatele, kontrola přiměřenosti a bezpečnosti výkonu těchto činností uživatelem. 

3. Pomoc při použití WC 

Úkon obsahuje tyto činnosti: pomoc při použití klosetu, pomoc při použití toaletní židle, podložní
mísy nebo močové lahve, pomoc se stažením prádla a odstraněním vložky nebo hygienických kalhotek,
očištění po vyprázdnění, spláchnutí, vynesení a omytí nádoby toaletní židle, kontrola přiměřenosti
a bezpečnosti výkonu těchto činností uživatelem.

Při této pomoci je respektováno soukromí uživatele při výkonu jeho potřeby.


c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 1. Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

  Tento úkon realizuje pečovatelka na základě objednávky uživatele a případnou donáškou stravy,
  nákupem potravin a přípravou jídla, která by měla obsahovat dostatečné množství bílkovin nezbytných
  pro obnovu a regeneraci buněk a tkání – kostí, svalů, pojiva a výstelkové tkáně různých orgánů.
  Zdrojem bílkovin jsou maso, drůbež, ryby, vejce, mléčné výrobky, luštěniny, obilniny atd.
  Pečovatelka respektuje přání uživatele na skladbu jeho stravy.  


 2. Dovoz nebo donáška jídla

         Úkon obsahuje tyto činnosti: převzetí přepravních nádob, odchod, případně odjezd pro jídlo k dodavateli,
         převzetí jídla od dodavatele, donáška uživateli, případně dovoz k poskytovateli služby.

 1. Pomoc při přípravě jídla a pití

  Úkon obsahuje tyto činnosti: pomoc při přípravě nádobí, při přípravě snídaně nebo svačiny,
  pomoc při přípravě teplých nebo studených nápojů, pomoc s vařením jednoduššího oběda či večeře,
  kontrola přiměřenosti a bezpečnosti výkonu těchto činností uživatelem.
  Při přípravě jídla a pití jsou využívány vlastní suroviny uživatele i jeho spotřebiče.           


 2. Příprava a podání jídla a pití

  Úkon obsahuje tyto činnosti: příprava nádobí, jídelních příborů, jídla, teplých nebo studených nápojů, 
  vaření teplých pokrmů, vkládání jídla a nápojů uživateli do úst, kontrola, že se uživatel najedl, napil,
  vzal si léky připravené rodinnými příslušníky příp. zdravotnickou agenturou.

Při přípravě a podání jídla a pití jsou využívány vlastní suroviny uživatele i jeho spotřebiče a nádobí.


 d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

1. Běžný úklid a údržba domácnosti

Úkon obsahuje tyto činnosti: mytí podlahových krytin, vysávání podlahových krytin, případně čalouněného nábytku,
zametání podlahy, vyklepání předložek a přehozů, mytí povrchu nábytku, utírání prachu z nábytku, ometení pavučin,
větrání, otření kuchyňské pracovní desky, umytí, osušení a úklid nádobí a elektrických přístrojů po přípravě jídla
(např. mixeru, robotu), omytí dřezu, úklid nakoupených potravin do spíže/ledničky, vynesení odpadků, mytí toalety,
mytí koupelny, zalévání květin, převlékání a úprava lůžka, uložení prádla, balení či vybalování a ukládání osobních
věcí uživatele na určené místo, kontrola přiměřenosti a bezpečnosti výkonu těchto činností uživatelem, kontrola
čistoty domácnosti vč. čistoty lůžka, vyřazení zkažených či prošlých potravin.  

2. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování

Úkon obsahuje činnosti: úkony běžného úklidu rozšířené o leštění nábytku, dveří, omytí obkladů, úklid skříní
a kuchyňské linky zevnitř, omytí dekoračních předmětů a květin, sundání a pověšení záclon, mytí oken a okenních
rámů, mytí balkonu, kontrola přiměřenosti a bezpečnosti výkonu těchto činností uživatelem.       

3. Donáška vody

Úkon obsahuje činnosti: domluva na množství potřebné vody, převzetí nádob k donášce vody a kontrola jejich čistoty,
cesta k cisterně/studni a zpět, umístění donesené vody v domácnosti uživatele. 


4. Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

Úkon obsahuje tyto činnosti: donáška paliva, tj. uhlí/dříví z jejich úložiště v rámci obydlí uživatele do bytu uživatele,
vymetení popela z kamen, vynesení popela v kovové nádobě, zatopení, přikládání paliva.

5. Běžné nákupy a pochůzky      

Za běžný nákup je považován nákup do 7 kg.  
Úkon obsahuje tyto činnosti: domluva obsahu nákupu, sepisování nákupního seznamu, seznamování se s nákupním
seznamem a upřesňování jednotlivých položek, přebrání zálohy a nákupní tašky, zápis výše zálohy do sešitu,
cesta na místo nákupu, vyhledání požadovaného zboží v obchodě a jeho nákup, manipulace se zbožím a penězi
u pokladny, platba platební kartou, přeložení zboží z nákupního košíku do tašky, donáška nákupu do obydlí uživatele,
vyúčtování zálohy použité na nákup, případně ověření dostatečnosti zásob potravin, nápojů, léků a dalších
v domácnosti potřebných věcí, dále výběr poštovní schránky, peněz z bankomatu, domluva na předmětu, obsahu
a místě zařizovaní záležitosti, případné převzetí/vyúčtování zálohy, zápis výše zálohy do sešitu, cesta na
určené/potřebné místo a zpět, zařízení požadované záležitosti či zjištění informací potřebných k zařízení záležitosti,
včetně potřebného vyplnění formulářů a provedení úhrady, informování uživatele, domluvení požadované
záležitosti osobně či telefonicky, kontrola, že jsou veškeré běžné záležitosti uživatele zařízeny
(např. zaplacené složenky, včasné objednání k lékaři na pravidelnou kontrolu).

6. Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti

Za velký nákup je považován nákup od 7 do 15 kg.    
Úkon obsahuje tyto činnosti: domluva na nákupu, vypracování nákupního seznamu,
a upřesňování jednotlivých položek s uživatelem, převzetí zálohy, zápis výše zálohy do sešitu, nákupní tašky,
cesta na místo nákupu, vyhledání požadovaného zboží a jeho nákup, manipulace se zbožím a penězi u pokladny,
přeložení zboží z nákupního košíku do tašky (případně auta), donáška/přeprava nákupu do obydlí uživatele,
vyúčtování zálohy na nákup. 

7. Praní a žehlení ložního a osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

Realizuje se v domácnosti uživatele nebo v sídle poskytovatele.
Úkon obsahuje tyto činnosti: zvážení prádla, roztřídění prádla, vložení roztříděného prádla podle druhů do pračky,
vložení prádla do pračky uživatele, vložení pracích prostředků, spuštění pračky, vyjmutí vypraného prádla z pračky,
vložení do sušičky, věšení/sundávání prádla, ruční žehlení, složení prádla, drobná oprava prádla (např. přišití knoflíku,
zašití švu, přišití utrženého ouška), zjištění potřeby vyprat/vyžehlit prádlo, kontrola přiměřenosti a bezpečnosti
výkonu těchto činností uživatelem.
e)

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Úkon obsahuje tyto činnosti: pomoc při přípravě potřebných dokladů, doprovod uživatele pečovatelkou tam i zpět, otevírání nebo zavírání dveří, jištění nebo přidržení uživatele při pohybu/chůzi, přidržení vozíku/chodítka/holí apod., pomoc při překonání bariéry, podpora při jednání (např. předkládání dokladů, úhrady plateb, vyplňování formulářů, vysvětlování sdělených informací, pokud jim uživatel neporozuměl), zjišťování a sdělování informací pro správný a bezpečný pohyb a orientaci uživatele (např. upozornění na schod), přistavení vozidla, usazení a připoutání uživatele do vozidla, přeprava uživatele, zaparkování vozidla, zakoupení parkovacího lístku, vysazení uživatele v cílovém místě.

 

Aktuality

19.07.2022 Týden prevence zdraví

Přijeďte se na nás podívat do Nového Města nad Metují. Zde se dne 9.9.2022 bude naše služba Tísňové péče…

25.05.2022 Článek v novinách Deník

Tímto bych chtěla poděkovat p.Vichrové za chválu a pozitivní ocenění, které napsala do novin Deník o naší práci. Je…

24.05.2022 Den sociálních a souvisejících služeb a Den zdraví Dvůr Králové nad Labem

Budeme se účastnit Dnu sociálních a souvisejích služeb a Dnu zdraví ve Dvoře Králové nad Labem dne 7.6.2022 od 13…

Archiv aktualit

Fotogalerie

Kontakt

Život Hradec Králové, o. p. s.
třída Edvarda Beneše 1747/1
50012 Hradec Králové 12
e-mail:zivot.hk@seznam.cz
 
 
O společnosti | Pečovatelská služba | Tísňová péče | Fotogalerie | Výroční zprávy | Kontakt | Novinky | Seniorská obálka | Informace COVID 19
Cookies na webu:
Webové stránky mají pouze technická cookies k zajištění správné funkčnosti všech stránek.
V souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, tyto cookies nepodléhají schvalování ani zákazu.
Akceptuji