Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Průběh poskytovaní služby

Domácnost uživatele služby je vybavena koncovou stanicí systému tísňové péče skládající se z několika prvků. Užívaný technický systém zprostředkovává informace mezi uživateli služby a dispečinkem systému tísňové péče nepřetržitě 24 hodin denně sedm dní v týdnu.

 

V případě tísně uživatel služby pomocí tísňového tlačítka uskuteční kontakt s operátorem dispečinku TP. Toto tlačítko nosí uživatel neustále u sebe, zavěšené na krku nebo na ruce. Jakmile v jakékoliv části bytu potřebuje pomoc, stiskne tlačítko a je okamžitě spojen s dispečinkem. Spojení mezi uživatelem a dispečinkem probíhá zpravidla do 30 vteřin. Kromě toho, systém tísňové péče automaticky spouští další funkce, především zapíná hlasitý telefon, takže uživatel služby může hovořit s obsluhou dispečinku i v případě, že leží na zemi a telefon má zcela mimo dosah.

  

V rámci systému tísňové péče je uvnitř domu či bytu uživatele služby také zapojeno pohybové čidlo, které monitoruje pohyb, pro případ, že by uživatel služby nedokázal stisknout tísňové tlačítko nebo jej neměl při sobě. Čidlo je nastaveno na předem již dohodnutý časový úsek (zpravidla 12 hod).

Neprojde-li uživatel v této době kolem čidla umístěného nejčastěji na zdi chodby bytu, zařízení oznámí do pultu dispečinku, že v bytě uživatele není něco v pořádku. Dispečer se s uživatelem opět spojí telefonem, který mluví do prostoru bytu uživatele a podle potřeby mu zajistí pomoc odpovídající povaze jeho tísně. Tato hlasitá komunikace je nesmírně důležitá pro uklidnění klienta.

 

Obsluha dispečinku podle potřeby zorganizuje pomoc odpovídající povaze uživatelovy tísně, tj. přivolá příbuzné, sousedy, pohotovostního pracovníka (řidiče Života HK) – v případě pádu; popřípadě Zdravotnickou záchrannou službu, Lékařskou pohotovost, ošetřujícího lékaře – v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu uživatele; Policii ČR, Městskou policii – při napadení uživatele v jeho bytě; Hasiče – v případě požáru atd. V případě, že uživatel služby sdělí obsluze dispečinku TP příznaky ohrožující život => operátor dispečinku neprodleně kontaktuje složky Integrovaného záchranného systému (IZS), sdělí jim adresu uživatele a druh jeho tísně, aby nedošlo k nebezpečí z prodlení k poskytnutí včasné pomoci. Pokud operátor dispečinku nemá žádnou hlasovou odezvu na telefonické spojení, rovněž vyhodnotí situaci jako tísňovou a do obydlí uživatele vyšle pohotovostního pracovníka, který zjistí skutečný stav přímo na místě.

Obsluha dispečinku se během komunikace s uživatelem služby samozřejmě snaží o zklidnění celé situace, poskytuje uživateli informace o způsobu poskytnutí pomoci a uděluje mu rady, které uživatel může využít v době čekání na pomoc.

Pohotovostní pracovník (řidič Života HK), který drží službu 24 hod denně sedm dní v týdnu, pomáhá uživateli služby vstát po pádu, poskytuje laickou první pomoc, či v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu a ohrožení života zprostředkovává pomoc přes složky IZS, tím jeho práce však nekončí. Pohotovostní pracovník umožní vstup složkám IZS do obydlí klienta, aniž by došlo k poškození zámků, poskytuje součinnost složkám a informace o průběhu události. Pokud však složky IZS byly nuceny při vstupu do obydlí uživatel poškodit zámek, dořeší trvalé zabezpečení vstupu do bytu. Dále pomůže uživateli sbalit základní věci, které bude potřebovat k hospitalizaci v nemocnici, dohlédne na to, aby byla zavřená okna, zavřené kohoutky, vypnutý sporák, zhasne a zamkne.

 

 

 

  

 

 

Aktuality

19.07.2022 Týden prevence zdraví

Přijeďte se na nás podívat do Nového Města nad Metují. Zde se dne 9.9.2022 bude naše služba Tísňové péče…

25.05.2022 Článek v novinách Deník

Tímto bych chtěla poděkovat p.Vichrové za chválu a pozitivní ocenění, které napsala do novin Deník o naší práci. Je…

24.05.2022 Den sociálních a souvisejících služeb a Den zdraví Dvůr Králové nad Labem

Budeme se účastnit Dnu sociálních a souvisejích služeb a Dnu zdraví ve Dvoře Králové nad Labem dne 7.6.2022 od 13…

Archiv aktualit

Fotogalerie

Kontakt

Život Hradec Králové, o. p. s.
třída Edvarda Beneše 1747/1
50012 Hradec Králové 12
e-mail:zivot.hk@seznam.cz
 
 
O společnosti | Pečovatelská služba | Tísňová péče | Fotogalerie | Výroční zprávy | Kontakt | Novinky | Seniorská obálka | Informace COVID 19
Cookies na webu:
Webové stránky mají pouze technická cookies k zajištění správné funkčnosti všech stránek.
V souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, tyto cookies nepodléhají schvalování ani zákazu.
Akceptuji