Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Poslání, cíle a principy

Posláním služby je zvýšení kvality života seniorů a osob se zdravotním postižením, jejichž soběstačnost je z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení snížena.

Cílem služby je zajistit seniorům a osobám se zdravotním postižením v nepříznivé sociální situaci takovou podporu, která jim umožní zachovat si a rozvíjet v co nejvyšší míře důstojný život v jejich domácím prostředí. Uživatelé služby tak zůstanou součástí přirozeného místního společenství a nebudou omezeni v možnostech využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti.

 

Principy poskytované služby

● Při poskytování služby respektují zaměstnanci poskytovatele základní lidská práva uživatelů a jejich nároky vyplývající z dalších obecně závazných norem a pravidla občanského soužití.

● Služba je poskytována podle osobních přání, zájmů a cílů uživatelů v domácnostech uživatelů.

● Poskytovatel přizpůsobuje rozsah i způsob poskytování služby měnícím se potřebám uživatelů.

● O potřebném rozsahu poskytované služby rozhodují uživatelé sami.

● Zaměstnanci poskytovatele přijímají uživatele služby jako partnery a zákazníky.

● Služba je poskytována zaměstnanci, kteří splňují kvalifikační a morální předpoklady pro výkon svých funkcí.

 

Aktuality

18.02.2020 MDŽ 2020

Život Hradec Králové o. p. s. tímto srdečně zve obyvatele domu Harmonie I. a seniory z okolních domů na společenské…

04.12.2019 Sen noci svatojánské

Život Hradec Králové o.p.s. si dovoluje pozvat seniory a osoby se zdravotním postižením na divadelní představení Sen…

18.11.2019 Změna ceníku

Vážení klienti a uživatelé od 01.01.2020 proběhne změna ceníku tísňové péče.

Archiv aktualit

Fotogalerie

Kontakt

Život Hradec Králové, o. p. s.
třída Edvarda Beneše 1747/1
50012 Hradec Králové 12
e-mail:zivot.hk@seznam.cz
 
 
O společnosti | Novinky | Veřejný závazek | Pečovatelská služba | Tísňová péče | Fotogalerie | Výroční zprávy | Kontakt | Seniorská obálka | Informace KORONAVIRUS
Četl jsem a souhlasím.
Webová stránka využívá pouze krátkodobé - funkční cookies za účelem správné funkce webu. Bližší informace o ochraně osobních údajů GDPR k přečtení zde na vstupní straně.